Folkehelseinstituttet har laget rapporten på oppdrag fra Helsedirektoratet.Rapporten anslår at det i løpet av det siste året var 410.000 barn som hadde én eller to foreldre med en psykisk lidelse og 90.000 barn som hadde minst én forelder som misbrukte alkohol. Fordi noen barn tilhører begge gruppene, har Folkehelseinstituttet beregnet at det totale antall barn er 450.000. Psykiske lidelser og alkoholmisbruk er i rapporten definert slik at personene kunne fått en psykiatrisk diagnose dersom de hadde oppsøkt en lege med problemene sine.

Mange av foreldrene har forholdsvis milde lidelser som hovedsakelig plager dem selv og ikke barna. Det kan dreie seg om fobier, forbigående depresjoner og mild sosial angst.

I rapporten er det beregnet at totalt 290.000 barn har én eller to foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk som er såpass alvorlig at det går ut over måten foreldrene fungerer i hverdagen.

Når bare lidelser som betegnes som «klart alvorlige» teller med, anslås det at totalt 135.000 barn rammes av foreldrenes psykiske lidelser eller alkoholmisbruk. (©NTB)