Fungerende ekspedisjonssjef Thor Bernstrøm i Kommunal— og regionaldepartementet (KRD) sier at 30 millioner kroner er gått til Oslo kommune. – Den betydelige andelen til Oslo er blant annet knyttet til de store skadene som oppsto på bygninger, sier Bernstrøm til Adresseavisen.

Store andeler er også refundert til Hole kommune og Hønefoss fordi disse kommunene ble så direkte berørt gjennom angrepet på Utøya.

Midlene som utbetales er en førsteutbetaling fra departementet i forbindelse med terroren. Kravene om refusjon skjer via fylkesmannsembetene.

– Midlene fra KRD går til dekning av ekstraordinære utgifter kommunene har hatt i tilknytning til terroren i Oslo sentrum og på Utøya. I tillegg kommer 80 millioner kroner fra Helsedepartementet i år til oppfølging av rammede og pårørende, og ytterligere 50 millioner neste år til videre oppfølging, sier Bernstrøm. (©NTB)