— Jeg har beklaget tidligere og gjentar gjerne beklagelsen. Vi skulle bedt om en rettspsykiatrisk erklæring nummer to, det er det ingen tvil om. Dagen i dag understreker det, sa riksadvokat Tor-Aksel Busch til NTB fredag kveld.

Selv om Busch tar selvkritikk og sier de burde bedt om en ny sakkyndigrapport, vil han ikke vurdere stillingen sin.

— Det er en helt uaktuell problemstilling. Da begge erklæringene forelå, så gjorde vi en vurdering av det som fantes av informasjon, og var av den oppfatning at erklæring nummer én skapte tvil. Det var vår bevisvurdering, og at det skulle gi grunnlag for å vurdere sin stilling, er nokså fremmed for meg, sier Busch.

Riksadvokaten sier hensynet til de pårørende medvirket til at avgjørelsen om ikke å anke Breivik-saken kom så raskt. Kort tid etter domsavsigelsen ble avgjørelsen gjort kjent.

— Saken har vært en enorm belastning. Den grundige gjennomgangen retten har gjort er også del av en totalvurdering som førte til en rask avgjørelse, sier Busch til NRK. (©NTB)