På målingen som Norstat har gjort for Vårt Land i tiden etter at 22. juli-kommisjonen la fram sin rapport, går Aps regjeringspartner SV fram hele 2 prosentpoeng til 5,4. Senterpartiet sliter på sin side voldsomt med en tilbakegang på hele 2,3 prosentpoeng til 3,3. KrF og Venstre faller begge noe, 0,4 og 0,6 og får en oppslutning på 4,3 og 4,9 prosent.

Høyre faller 0,7 prosentpoeng til 29,2 mens Frp stiger 0,9 til 19,6. Rødt får 1,3 prosents oppslutning, fram 0,3, mens andre partier og lister får 1,6, en tilbakegang på 1 prosentpoeng.

Regjeringspartiene ville bare fått 69 mandater på Stortinget dersom målingen var valgresultat. Høyre og Frp ville fått 90 og med det rent flertall. (©NTB)