Så lenge vi har framgang, så lenge Irak samarbeider aktivt, så regner jeg med at Sikkerhetsrådet fortsatt vil ønske at vi fortsetter prosessen, sier El-Baradei.På spørsmål om det er mulig å forsvare et angrep på Irak før inspektørene har avsluttet sitt arbeid, svarer El-Baradei følgende:

Jeg ber innstendig om at inspeksjonene må få gå sin gang.

Tidligere i dag sa El-Baradei at inspektørene trenger minst et par måneder for å fullføre sin leting etter masseødeleggelsesvåpen i Irak.

Han signaliserte også bekymring for USA og Storbritannias styrkeoppbygging i Golf-regionen.

Vi forstår at det er stor utålmodighet i det internasjonale samfunnet, og at det skjer en mobilisering av styrker. Men jeg håper at dette ikke vil påvirke vår evne til fortsatt å presse Irak til å avvæpne, sa El-Baradei.