Stemmestyret kan ikke lenger nekte noen å stemme med den begrunnelsen at de er beruset, sier rådgiver Steinar Dalbakk i Kommunal— og regionaldepartementet til Troms Folkeblad.Ifølge Valgloven kunne stemmestyret tidligere nekte personer med "alvorlig sjelelig svekkelse eller nedsatt bevissthet" å avgi stemme. Å være kraftig beruset ble likestilt med nedsatt bevissthet.

Denne bestemmelsen ble imidlertid opphevet i fjor sommer, og dermed er det eneste kriteriet ved høstens valg at du klarer å møte opp i valglokalet. Ved neste valg derimot, bør du unngå å være synlig beruset.

Bestemmelsen er av Stortinget tatt inn igjen i Valgloven. Det skjedde i sommer, men så sent at det ikke får virkning før etter høstens valg, sier Dalbakk.