Selv kritiserte Alvheim nylig tidligere Ap-statsråd Grete Knudsen for å ha tatt ut stortingspensjon samtidig som hun jobbet for GMB Partners.Alvheim mottar offentlig tjenestepensjon for hans mange år som sykepleier og sykehusdirektør. Pensjonen utgjør i underkant av 200.000 kroner. I tillegg kommer stortingslønna på 545.000 kroner.

Jeg ser selvfølgelig ingen problemer med det. Jeg er valgt inn på Stortinget. Det er helt korrekt og helt normalt, sier Alvheim til Dagsavisen.