Det er over ti år siden den daværende ledelsen ved Hydros metallverk på Karmøy satte i gang arbeidet med å fjerne helsefarlig asbest fra fabrikken, skriver Haugesunds Avis. Nå er det avdekket at saneringen aldri ble fullført og at arbeiderne i alle år etterpå bare har trodd at de oppholdt seg i et asbestfritt miljø.— Jeg tar selvkritikk på vegne av Hydro på at det ikke er gjort skikkelig dokumentering og oppfølging av saneringen. Dette burde vi som selskap ha håndtert bedre, sier HMS-sjef Knut Erik Bjørseth ved metallverket til avisen.

Også hovedverneombudet Einar Ellingsen er opprørt over asbestfunnet og sier at han for over ti år siden ba om at all asbest ved anlegget skulle bli fjernet.

Med dagens krav til verneutstyr for de ansatte skal ikke de ansatte ved metallverket ha blitt eksponert for asbeststøvet i de senere årene. Men før kravene om slikt utstyr kom, kan skaden ha skjedd.

— Om noen av disse har innåndet asbest og kan være påført helseskader, vet vi ikke. Det tar 30-40 år før helseskader viser seg, alt atter hvor lenge og hvor mye asbest man har vært utsatt for, sier sykepleier Kåre Vold ved bedriftslegekontoret. (©NTB)