KRISTIANSAND: — Nå må politikerne ta inn over seg trafikkproblemene som kommer i denne delen av byen på grunn av de enorme byggeplanene, sier leder i Syd-Kvadraturen Vel, Elisabet Stray.

SLITER.

Kristiansand kommune sliter kraftig med å få tak i private aktører til å bygge det gigantiske badelandet, svømmeanlegget, aktivitetssenteret og idrettsanlegget, kostnadsberegnet til 420 millioner kroner som skal stå ferdig i 2010. Kommunen vil kun inn med 100 millioner, og planen var å ha avtale med privat investor før jul. Men nå varsler rådmannen at både vinter og vår må brukes til å bearbeide planene for å få opp lønnsomheten.

Rådmannen har vurdert å redusere badeland-planene, men mener løsningen nå heller er å satse enda tøffere:

— Vi har beregnet 260.000 gjester årlig. Nå ønsker vi å utvide med hotell for å gjøre prosjektet mer lønnsomt og attraktivt for private investorer, sier assisterende rådmann, Solveig Løhaugen.

Det er investormiljøet som har gitt råd om dette. Politikerne i kommunalutvalget behandler saken til tirsdag. Hvordan hotellet skal plasseres på marinetomta, er ikke endelig bestemt.

Byutviklingsstyrets leder, Hans Otto Lund (H) steiler når han hører om hotellplanene.

— Nei, vi kan ikke tillate hotell som en del av badelandet på Marinetomta. Hotell vil trolig komme der kokkeskolen nå ligger. Den har vi vedtatt revet, fordi vi trenger et åpnet grøntområde der. Jeg vil advare sterkt mot å redusere grøntarealene, sier han, vel vitende om at bystranda og mye brukte volleyballbaner ligger foran det planlagte badelandet.

KASERNEHOTELL.

Lund kaster inn en annen idé, heller ikke den ukontroversiell.

— Vi ønsker badeanlegget og vi ønsker private. Da synes jeg vi skal se ting i sammenheng. Hotellet må kunne ligge i kasernen på andre siden av Østre Strandgate, sier Lund.

Kasernen og parken rundt er delvis fredet. Investor Jon Bjørgum, Steinar Bruskeland, Syvert Raustøl og Erik Berge og Osmund Vinje kjøpte kasernen av forsvaret, men fikk nei til å bygge om til leiligheter av bystyret.

— Jeg er ikke ute etter å hjelpe dem til å gjøre en god investering. Men vi må tenke helhetlig forsøke å skape løsninger, sier Lund.

FORNØYD INVESTOR.

Jon Bjørgum synes det er flott med innspill om hvordan han og de andre eierne kan bruke kasernen.

— Jeg kan ikke badeland og heller ikke hotelldrift, men hvis kommunen har investorer som ønsker å satse, og som vil leie kasernen til hotelldrift, skal vi se på det. Da vil vi bygge om og leie ut - hvis prisene er fornuftige, sier han.

FAKTA

Akvadranten

Akvadranten skal stå ferdig i 2010. Den skal inneholde idrettshall for Tangen videregående, badeland, svømmeanlegg, stupeanlegg, kafé, treningslokaler med mer.