Flere titalls høyreekstreme fra blant annet gruppen Stop Islamization of Nations (SION) og English Defence League (EDL) kom lørdag sammen på Norra Bantorget i Stockholm for å holde det de kalte sitt første globale møte mot jihad og radikal islam.

Rundt 200 personer møtte opp for å demonstrere mot møtet.

Stockholm-politiet måtte få forsterkninger fra både Skåne og Västra Götaland for å få kontroll over demonstrantene.

Norra Bantorget ble sperret av i flere timer, og motdemonstrantene ble holdt utenfor avsperringene. Det skal imidlertid ha blitt kastet knallskudd inn mot høyreekstremistene.

En politimann ble lettere skadd i tumultene. (©NTB)