Andelen ansatte som jobber utenom det som regnes som ordinær dagtid, mandag til fredag i tidsrommet 06-18, har ligget jevnt på 33 prosent siden 2009. Både kvinner og ungdom utgjør den største andelen ansatte som jobbet utenom ordinær dagtid i 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Dette gjelder 36 prosent av kvinnelige arbeidstakere, som ofte jobber skift— eller turnusarbeid. Nesten halvparten av disse er ansatte i helse- og sosialtjenester, en sektor der kvinner er sterkt overrepresentert.

Arbeid utenom ordinær dagtid er mest utbredt blant ansatte i aldersgruppen 15-24 år. I 2015 jobbet hele 55 prosent av de ansatte i denne aldersgruppen utenom ordinær dagtid, mange av dem i serviceyrker og varehandel. (©NTB)