— Brukt på den riktige måten kan sprit nå redde liv. Desinfeksjon med spritmiddel er nå den internasjonalt godkjente måten å rengjøre hendene på. Det er å foretrekke i alle situasjoner der hendene ikke er synlig tilsølt, sa statssekretær Elisabeth Aspaker (H) i Helse- og omsorgsdepartementet da hun sto for den offisielle åpningen av den nasjonale kampanjen Ren omsorg på Aker sykehus i Oslo mandag.Årlig får cirka 45.000 nordmenn sykehusinfeksjoner. Dette koster pasientene ekstra lidelser og samfunnet om lag 1 milliard kroner. Infeksjonene er også med på å øke faren for antibiotikaresistens.

Kampanjen for bedre håndhygiene blant helsepersonell skal vare fram til juni måned. Deretter skal resultatene evalueres. I alt 65 sykehus og nærmere 200 sykehjem har meldt seg på som deltakere. (©NTB)