Parlamentarisk leder i KrF Hans Fredrik Grøvan utelukker ikke å bryte med Høyre i regjering for å finne en løsning for Moria-barna. Parlamentarisk leder i KrF Hans Fredrik Grøvan utelukker ikke å bryte med Høyre i regjering for å finne en løsning for Moria-barna. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Dagbladet: KrF åpner for å bryte med regje­ringen om Moria-barna

Parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan i KrF antyder at partiet kan søke alternative flertall for å hente barn fra Moria-leiren til Norge.

Regjeringen har ennå ikke konkludert på om Norge skal hente mindreårige fra Moria-leiren i Hellas. De skulle ha kommet med sitt forslag tirsdag, men har ennå ikke kommet til enighet.

KrF og Venstre ønsker å hente barn fra Moria-leiren, mens Høyre holder igjen i regjering i påvente av en varig felleseuropeisk løsning.

Nå åpner KrF for å søke andre flertall på Stortinget i saken.

– Vi utelukker ikke noen løsninger med noen partier akkurat nå, men vi sitter og jobber sammen med regjeringspartiene for å finne en løsning der. Det er vårt prioriterte første alternativ som vi jobber med. Vi vet ikke om vi lykkes, og da må vi se på alternativene, sier parlamentarisk leder i KrF Hans Fredrik Grøvan til Dagbladet.

Det vil bli en avgjørende avstemning i Moria-saken i Stortinget 26. mai.

– Vi har mulighet fram til mandag kveld med å legge inn forslag, så vi har noen dager til før vi må konkludere, sier Grøvan.

Ingen forslag fikk flertall

Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget kom tirsdag med sin innstilling til en rekke forslag knyttet til Moria-barna og asyl- og flyktningpolitikk. Saken kom opp i komiteen etter at SV og Rødt fremmet hvert sitt representantforslag om å evakuere barn fra Moria-leieren. Gjennom komitébehandlingen kom det også flere nye konkrete forslag fra Ap, Sp og SV.

– Ingen av forslagene fikk flertall, sier saksordfører Jon Engen-Helgheim til NTB.

Blant forslagene var et ønske fra SV om å ta et initiativ overfor Hellas om å ta imot 1.500 asylsøkere, hvorav barn på flukt og andre særlig sårbare skulle prioriteres.

Ap fremmet et forslag om å øke andelen kvoteflyktninger fra 3.000 til 3.500 personer. I tillegg foreslo Ap at Norge skulle gå i dialog med FN om å vurdere hvem som har størst beskyttelsesbehov, og om de som er i leirene i Hellas, er blant disse.

– Det ser fremdeles ut som vi har et flertall som ikke ønsker å hente asylsøkere fra Moria, og det er jeg glad for, sier Engen-Helgheim.

Høyre sier nei til EU-løsning

Engen-Helgheim reagerer sterkt på KrFs signaler om at de kan finne alternative flertall i saken.

– Jeg synes det bare er trist å se at så mange partier og aktivister som burde vite bedre, drar fram asylsøkere fra Moria som den store saken, når vi vet før at vi har forsøkt med relokalisering tidligere, og det hjalp ingen ting, sier Engen-Helgheim.

Han sier tidligere forsøk med relokalisering bare har ført til at flere legger ut på farefulle reiser og havner i lidelse og nød.

En rekke europeiske land har sagt ja til å ta imot 1.600 barn fra Moria. Den norske regjeringen har avventet prosedyrebehandlingen i EU for prinsippene for relokalisering, men sier nå at løsningen ikke møter regjeringens krav, blant annet om at det skal være en varig felleseuropeisk ordning.

SV vil mobilisere flertall

Høyres innvandringspolitiske talsperson Ove Trellevik uttalte i Politisk kvarter på NRK tirsdag at Høyre heller ikke kan godta måten fordelingen av barna skulle gjøres på. Blant annet fordi landene ikke selv kan få bestemme hvilke barn de vil ta imot, men at det er Hellas som skal stå for utvelgelsen.

SVs Karin Andersen raser mot regjeringen som hun mener har holdt Stortinget for narr i 14 dager med stadige utsettelser av behandlingen av saken. Hun mener det er et flertall på Stortinget som vil bidra til å hente barn fra Moria.

– Derfor har SV nå invitert Ap, Sp, KrF og Venstre til å finne en løsning sammen i løpet av uka. Nå er det viktig at alle mobiliserer siste uka og holder trykket oppe slik at vi kan hjelpe noen av de sårbare barna og et kriserammet Hellas, sier Andersen til NTB.