– Vi registrerer at avgjørelsen ikke er enstemmig, sa Hrenovica da han møtte pressen utenfor Lørenskog lensmannskontor torsdag ettermiddag.

Han opplyser at politiet har anket avgjørelsen fra lagmannsretten til Høyesterett, og at de har frist til klokka 10 fredag med å levere anken med begrunnelse. Utover det ønsket ikke politiet å gi noen kommentarer.

Eidsivating lagmannsrett gikk med to mot én stemme torsdag inn for å løslate Tom Hagen. Flertallet av dommerne mener det ikke foreligger skjellig grunn til mistanke mot ham. Hagen vil imidlertid bli sittende i varetekt fram til Høyesterett har behandlet anken.