Rådet om å holde avstand til andre kan bli opprett­holdt i flere år

foto