— En kraftig nedgang i råoljeprisen gjennom høsten 2014 og inn i 2015 vil forsterke de negative impulsene fra petroleumsnæringen i tiden framover, skriver Statistisk sentralbyrå, SSB, i en ny artikkel om økonomi-utsikter for 2015. Fastlandsøkonomien ventes nå å øke med bare 1,1 prosent i år. I så fall vil arbeidsledigheten øke gradvis, og denne anslås å ligge på 4,1 prosent i 2016. For de fleste av Norges handelspartene virker fallet i oljepris positivt.

— Men veksten svekkes av høy gjeld i offentlig sektor så vel som i husholdningene, skriver byrået.

Per torsdag er oljeprisen neste halvert etter å ha ligget på rundt 110 dollar fatet i to og et halvt år. SSB venter imidlertid at prisen vil øke gradvis framover og ha nådd et nivå på 75 dollar per fat innen utgangen av 2018. (©NTB)