Det nye systemet for lønninger har som formål å sikre at immigrantarbeiderne endelig får sin lønn når de skal. I henhold til systemet skal de betales enten to ganger eller én gang i måneden, og lønna skal overføres direkte til deres bankkontoer.

Qatar er blitt skarpt kritisert for sin hensynsløse behandling av utenlandske arbeidere, blant dem de som jobber med bygging av infrastruktur til fotball-VM i 2022. En av de hyppigste klagene var at de ikke fikk lønna i tide.

En studie fra 2013 av de lavtlønte immigrantene i Qatar viste at rundt en femdel av dem sjelden eller aldri fikk sin lønn når de skulle.

Amnesty har fortsatt sine tvil om hva som skjer i praksis når reformen iverksettes etter en seks måneder lang overgangsperiode, og ber regjeringen ikke gi etter for krav i siste liten fra næringslivet.

Fortsatt står mye igjen når det gjelder å gi de utenlandske arbeiderne rettighetene de har krav på. Særlig kafala-systemet, som begrenser arbeidernes bevegelsesfrihet og ofte kalles et rent slaveriopplegg, er omstridt. (©NTB)