Tromsø (NTB): – Jeg syns det er på høy tid. Etter fire rettsrunder i norske domstoler så har endelig retten tatt stilling til at Norges polarmyndighet på ingen måte er de eneste som bestemmer hvem som skal få lov å ferdes i internasjonalt farvann, sier Andhøy til NTB.

Han vil likevel avvente med å feire frifinnelsen til ankefristen har gått ut.

– Nå avventer jeg hva de inkompetente fagmyndighetene på Polarinstituttet finner på. Jeg har vært i Høyesterett om tilsvarende problemstilling tidligere, så det overrasker meg ikke om saken ankes fra deres side. Jeg utsetter feiringen til ankefristen er ute, sier han.

Argentinsk tillatelse

Andhøy meldte ikke fra til Norsk Polarinstitutt at han skulle seile sør for 60. breddegrad. Han hadde heller ikke sørget for forsikringsdekning.

Aktor i saken mente Jarle Andhøy ikke hadde de nødvendige tillatelsene til å seile i Antarktis, og ville dømme ham til 30 dagers betinget fengsel og til å betale en bot på 45.000 kroner.

Jarle Andhøy sa til NTB under rettssaken at det først var da han innså at saken i Tromsø kunne ende i fengselsstraff at han fikk ekspedisjonsmedlemmet Juan Manuel Hernàndez til å bringe dokumentene fra Argentina til Norge.

– Jeg trodde lenge at dette var nok en runde i retten som ville ende med nok en bot. Men da jeg innså at tiltalen kan ende med fengselsstraff, tok jeg grep, sa han.

– Fulgt reglene

Andhøys advokat Brynjar Østgård sier til NTB at frifinnelsen viser at hans klient har opptrådt aktsomt overfor gjeldende regler.

– Han er frifunnet og godt fornøyd med det. Han er blitt trodd på at han oppfattet å ha nødvendig argentinsk tillatelse. Hvorvidt den tillatelsen er korrekt eller ikke, får ingen betydning fordi han hadde grunn til å tro at det var riktig organ som hadde utstedt den. Det er tilstrekkelig til å frifinnes, og da har ikke retten behøvd å gå videre med saken. (©NTB)