Klokken 12 holdt ordfører Lars Olav Hustad en orientering for pressen sammen med Blikra og lensmann Andreas Hustad.

— Dere kjenner jo til at vi var inne i en akselerasjonsfase i natt og tidlig i morges. Nå har vi analysert datene en del mer og også sett på fortsettelsen, og bevegelsene fortsetter i samme tempo, forteller Blikra.

De siste tolv timene har det kommet 12-13 millimeter nedbør, og påvirkningen fra dette vil fortsette utover dagen. I tillegg til bevegelsen oppe i fjellet, øker aktiviteten nå også lenger ned i fjellet.

Blikra anslår nå at raset vil komme «utpå kvelden» hvis trenden fortsetter og fjellpartiet ikke stabiliserer seg. Tidligere på dagen sa han at det var «rimelig sannsynlig» at raset kommer tirsdag, men han minner også om at det er naturen vi har med å gjøre.

— Vi skal være litt ydmyke med tanke på hva naturen selv kan skape, men med trenden og utviklingen i bevegelsene ser det altså ut som om raset kan komme tirsdag kveld. (©NTB)