4,1 milliarder kroner av dette er kutt i formuesskatten. Hele den statlige andelen av formuesskatten kuttes, slik at prosentsatsen senkes til 0,75 prosent.

I tillegg økes bunnfradraget i formuesskatten fra 1 til 1,2 millioner kroner, eller 2,4 millioner kroner for ektepar. Regjeringen argumenterer med at det vil gjøre det mer lønnsomt å spare og lettere å finansiere investeringer. (©NTB)