Denne gymsalen kommer til å huse det som trolig vil være norgeshistoriens sikreste rettssal. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Denne gymsalen kommer til å huse det som trolig vil være norgeshistoriens sikreste rettssal. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Gymsalen i Skien fengsel blir Norges sikreste rettssal

Om en måned blir gymsalen i Skien fengsel omgjort til det som trolig er norgeshistoriens tryggeste rettssal. Da går Anders Behring Breivik til sak mot staten.

Det er først og fremst av sikkerhetshensyn og praktiske årsaker at Oslo tingrett flytter til høysikkerhetsfengselet i Skien, der Anders Behring Breivik soner, når søksmålet hans mot staten for brudd på menneskerettighetene skal behandles.

I stevningen klager han blant annet på bruken av håndjern og begrensninger i mulighetene til å sende brev, og mener særlig isolasjon og kommunikasjonskontroll innebærer menneskerettighetsbrudd.

Breivik soner en dom på 21 års forvaring, med en minstetid på 10 år, etter bombeangrepet mot Regjeringskvartalet og massedrapet på Utøya 22. juli 2011. Til sammen ble 77 mennesker drept i angrepene.

Nekter kringkasting

Om en måned blir gymsalen i Skien fengsel omgjort til rettssal. Da går Anders Behring Breivik til sak mot staten. Bildet viser en port sett fra innsiden av fengselet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Selv om en rekke saker – som Nokas-saken, Treholt-saken og 22. juli-rettssaken – er blitt gjennomført under særdeles strenge sikkerhetstiltak, har aldri en rettssak vært omfattet av så strenge tiltak som bak fengselsmurene i Skien i Telemark.Sikkerhetshensyn er også begrunnelsen for å nekte kringkasting av Breiviks forklaring for retten under menneskerettighetssaken. Ifølge Ina Strømstad i dommernes mediegruppe er retten bekymret for at Breivik vil benytte anledningen til å formidle sitt budskap.

– Det kan være at han vil gi kodede beskjeder – budskap som ikke nødvendigvis er helt enkle å tolke for dem som sitter rundt, men som personer kan snappe opp likevel, har Strømstad uttalt til NRK.

Har egen avdeling

Han blir holdt i en egen høysikkerhetsavdeling ved Skien fengsel, hvilket medfører så strenge soningsforhold at Breivik mener de er i strid med menneskerettighetene. Derfor har han anlagt sak mot staten for å tvinge fram lettelser.

Rettens aktører skal selv få ta høysikkerhetsavdelingen Breivik disponerer alene i eget øyesyn i forbindelse med rettsbehandlingen. Den starter 15. mars og varer i fire dager.

Breiviks prosessfullmektig, Øystein Storrvik, samtykket i aktors forslag om å sette retten i fengselets gymsal fordi han vurderte denne løsningen som det mest realistiske alternativet, og at det var bedre enn at Breivik forklarer seg via videolink.