McCain (70) nedsatte torsdag en komité som gjør det mulig for ham å samle inn penger til valgkampen. Han holdt også en viktig tale hvor han presenterte noe av sitt politiske program.

– Vi mistet prinsippene våre og flertallet. Og det er ingen mulighet for å få tilbake flertallet uten å finne tilbake til prinsippene først, sa den kjente senatoren fra delstaten Arizona i sin tale til konservative Federalist Society.

Uttalelsen var åpenbart ment som kritikk av regjeringen til president George W. Bush, og som et alternativ tok McCain til orde for det han kaller «konservatisme med sunn fornuft».

– Konservative med sunn fornuft tror at den regjeringen som regjerer minst, også er den som regjerer best, sa senatoren.

McCain mener statlige oppgaver og utgifter har vokst for mye under Bush-regjeringen, og ønsker seg at flere av oppgavene i det amerikanske samfunnet skal overlates til private