Valdres-saken: Høyeste­rett skjerper straffen – moren dømt til tre års fengsel

Moren i Valdres-saken er i Høyesterett dømt til tre års ubetinget fengsel. Det er en kraftig skjerping av straffen.

Publisert

Den 48 år gamle moren til avdøde Angelica Heggelund (13) er i Høyesterett dømt til tre års fengsel. Her står hun med ryggen til sammen med sin forsvarer Aasmund Olav Sandland i Eidsivating lagmannsrett. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Politiets teknikere arbeider ved hytta der en 13 år gammel jente ble funnet død på Beitostølen nyttårsaften 2015. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

  • NTB

14. februar ble kvinnen kjent skyldig i grov mishandling, men frifunnet for å ha hensatt datteren i hjelpeløs tilstand. Straffen ble da satt til åtte måneders betinget fengsel med en prøvetid på to år.

Høyesterett begrunner sin enstemmige avgjørelse blant annet med de sterke allmennpreventive hensynene som er knyttet til å sikre barns rettsvern.

– Påtalemyndigheten er meget godt fornøyd med at Høyesterett har samme syn på lovanvendelsen når det gjelder bruk av familievoldsbestemmelsen og at de er enige i vår vurdering av straffeutmålingen, sier aktor i saken, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, til NTB.

Angelica Heggelund ble funnet død i en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling. Jentas mor ble tiltalt for grov mishandling.

En krevende prosess

Det har gått nesten to og et halvt år siden saken ble ført for en domstol første gang. Saken kom opp for Valdres tingrett 24. april 2017, men ble avbrutt og utsatt da moren ble hentet i ambulanse dagen etter at den startet.

– Slik jeg ser det, er det veldig bra for alle parter at det er satt en sluttstrek for denne saken. Det har vært en svært krevende prosess på flere plan. Denne saken har bydd på utfordringer i mange retninger, sier Dymbe.

Han peker spesielt på Høyesteretts vektlegging av allmennpreventive hensyn.

– Eidsivating lagmannsrett har vært fullstendig fraværende når det gjelder dette, noe som Høyesterett fremhever sterkt i denne dommen. Det er jo nesten en firedobling av straffen i forhold til det lagmannsretten la seg på, sier han.

Den 48 år gamle morens forsvarer, advokat Aasmund Olav Sandland, skriver i en kommentar til NTB at han konstaterer at Høyesterett var enig i tingrettens utmåling og tar det til etterretning.

Foreldreansvar

Dommen er den første fra Høyesterett som gjelder spørsmålet om unnlatelse av å skaffe nødvendig helsehjelp kan rammes av straffebudet mot mishandling i nære relasjoner.

Dommen gir veiledning om straffutmålingen i slike saker og tolkningen av skadeerstatningsloven om oppreisningserstatning til etterlatte. Jentas far er tilkjent 125.000 kroner i oppreisningserstatning.

I sin begrunnelse skriver retten at morens ønske var at datteren skulle bli frisk, og at hun i fire år hadde hatt eneansvar for en meget krevende anorektisk datter. Men veid mot hensynet til barns rettsbeskyttelse, kom disse formildende forholdene likevel i bakgrunnen.

«Det er en sentral del av foreldreansvaret at foreldre ikke skal akseptere skadelige valg som barnet gjør. Ikke minst gjelder det i et tilfelle som dette, hvor man står overfor valg gjort av et barn som var 13 år på dødstidspunktet, og som skyldtes barnets sykdom», heter det.

Mishandling

I dommen viser Høyesterett til at lagmannsretten fant det bevist at datteren, senest fra 15. november 2015, var i en hjelpeløs tilstand med alvorlig fare for liv og helse.

Retten vektlegger at moren unnlot å skaffe nødvendig, og etter hvert livsnødvendig, helsehjelp og kom til at dette rammes av straffebudet mot mishandling i nære relasjoner. Mishandlingen var grov fordi den hadde til følge at datteren døde, begrunner Høyesterett.

I dommen, som ble avsagt 3. september, heter det videre at det ikke er grunnlag for å gjøre noen del av straffen betinget

Publisert