Øystein Mæland, som er den øverste sjefen for politiet her i landet, møtte pressen på vei inn til møtet med blant andre 27 politisjefer, PST-sjefen og UP-sjefen. Politidirektøren skal blant annet gjøre det klart hva han forventer at hver politimester nå gjør i eget distrikt.

— Ja, jeg tror det blir omorganiseringer. Det er jo mye vi kan gjøre selv, men når det gjelder store strukturspørsmål, er det politiske spørsmål, sier Mæland.

Han sier Politidirektoratet for lenge siden har foreslått færre politidistrikter som ett tiltak for å bedre beredskapen.

Om to uker møter Politidirektoratet 22. juli-kommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv for å gå igjennom rapporten. (©NTB)