Organisasjonene ser med bekymring på det økende gapet mellom befolkningsveksten og boligbyggingen i Norge.

— Hovedutfordringen er at det er bygd og fortsatt bygges for få boliger. For å tette gapet trengs blant annet klar ansvarsfordeling på myndighetssiden, helhetlig planlegging, færre nye krav og bedre insentiver for å legge til rette for økt boligbygging, heter det i oppropet.

Det støttes av blant andre Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening, Norske Boligbyggelag og Boligprodusentene.

Regjeringen presenterer fredag den nye boligmeldingen. Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) skal legge fram meldingen på en pressekonferanse fredag formiddag. (©NTB)