De nye retningslinjene, som gjelder fra i dag, legger vekt på teknikker som bevarer flere tenner og bedrer tannhelsen.De representerer stort sett det som er praksis i den norske tannhelsetjenesten i dag. Det er viktig at så mye som mulig friskt tannvev kan bli spart, sier divisjonsdirektør i Sosial— og helsedirektoratet, Bjørn Guldvog.

Retningslinjene skjerper kravet om at tannlegen skal informere alle pasienter om myndighetenes anbefalinger før de starter behandlingen, og at pasienten skal samtykke i valg av behandling.

Av hensyn til miljøet og mulige helseskader bør ikke amalgam være førstevalget ved fyllingsterapi, ifølge retningslinjene.

Amalgam inneholder 50 % av det helseskadelige stoffet kvikksølv. Ifølge Guldvog finnes det foreløpig ikke forskning som påviser sammenheng mellom amalgamfyllinger og generelle helseskader. Men fordi enkeltpersoner er blitt friskere etter å ha skiftet ut amalgamfyllinger, vil Sosial- og helsedirektoratet være føre var.