Kripos’ narkotikastatistikk viser beslag av rekordstore mengder amfetamin og metamfetamin i 2007. Hele 556 kilo ble beslaglagt, mer enn noen gang tidligere. Samtidig har det aldri blitt gjort flere beslag av kokain enn i fjor og ved årets utløp var 95,8 kilo tatt av politi og tollvesen.

Tallene for disse tre stimulerende stoffene indikerer økt bruk og utbredelse, skriver Kripos i sin analyse

Bare ett av landets 27 politidistrikt hadde ikke registrert dødsfall som følge av narkotikabruk ved årets slutt. Til sammen 244 mennesker døde av narkotikabruk i fjor, en økning på 25,1 prosent fra året før da 195 personer døde.

Heroinbeslaget var derimot rekordlavt sammenlignet med tidligere år. Bare 8,2 kilo ble tatt i kontrollene i 2007 og det er det minste siden 1990. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at dette har noen sammenheng med bruken av stoffet, skriver Kripos i analysen.