KRISTIANSAND: — Denne kontrakten på 30 millioner er vi svært glade for. Nå er vi i gang, sier Kjetil Stuland, administrerende direktør ved det nyopprettede forskningsinstituttet Teknova.

I dag undertegner Teknova en avtale med Universitetet i Agder (UiA) verdt 30 millioner kroner over de neste fem årene.

— I avtalen ligger det føringer for hvilke fagområder det skal satses på, og enighet om bruk av hverandres ressurser. Det vil også bli utveksling av personell, slik at forskere fra Teknova kan undervise og være veiledere for studenter. Videre kan ansatte ved UiA delta i forskningsprosjekter hos Teknova, forklarer Stuland.

I desember i fjor ble det klart at tunge industribedrifter sammen med UiA og Agderforskning gikk sammen for å opprette det nye forskningsinstituttet. Bedrifter som Elkem Solar og GE Healthcare garanterte forskningsoppdrag for 100 millioner kroner, mens J. B. Ugland Holding garanterte for 20 millioner kroner i egenkapital.

Ansetter

Teknova holder i disse dager på å ansette de første forskerne. I denne omgangen blir det seks ansettelser.

— Vi har fått overraskende god respons på utlysningene med mellom 30 og 40 søknader. Vi har til og med fått søknader fra utlandet, selv om vi ikke har annonsert andre steder enn i Norge, sier en fornøyd Stuland.

Stuland forteller at forskerne som har søkt er fagpersoner med doktorgrader. De jobber i dag blant annet ved NTNU, UiO og Universitetet i Tromsø.

— Jeg tror det må være lov til å si at disse fagpersonene ikke hadde flyttet til Sørlandet, hadde det ikke vært for opprettelsen av Teknova. Dette er veldig høyt kvalifisert arbeidskraft, mener Stuland.

Henter penger

Han driver fortsatt med å samle inn penger til instituttet, og kontakter bedrifter over hele Sørlandet.

— Forhåpentlig er vi ferdige med den andre emisjonen i mai. Vi vet ikke hvor mye penger vi får inn, men målet er 40 millioner. Vi har uansett en garanti på 20 millioner kroner fra J.B. Ugland Holding, sier Stuland.

Viserektor Per Kristian Egeberg ved UiA sier det er flere grunner til at universitetet satser.

— Vi kan trekke naturvitenskapelig og teknologisk kompetanse til regionen, og få økt trykk på forskning som er relevant for bedriftene på Sørlandet. Vi vil også få en felles bruk av utstyr og infrastruktur, og vi tar sikte på at en del doktorstipendiatstillinger skal delta på prosjekter gjennom Teknova, forklarer Egeberg.