– Det vil i løpet av det neste døgnet komme en beslutning om en nasjonal opptrappingsplan, sier stabslege Sten Rubertsson i Socialstyrelsen til Dagens Medisin.

– Grensen for hva det svenske helsevesenet klarer, er nå snart nådd, sier han.

Svenske helsemyndigheter vurderer ifølge Rubertsson å søke hjelp fra Finland eller andre nordiske land, som ikke er så hardt rammet av koronapandemien som Sverige.

Må kanskje om hjelp

– På nasjonalt nivå har vi fortsatt en del intensivkapasitet igjen, men den er strukket langt utover det normale og veldig ujevnt fordelt. Vi kan i løpet av kort tid komme til å måtte ta kontakt med andre skandinaviske land. Det fins et nettverk for dette, sier han.

320.098 har til nå fått påvist koronasmitte i Sverige, og tallet på koronarelaterte dødsfall har steget til 7514. Det tilsvarer 74 dødsfall per 100.000 innbyggere, mens gjennomsnittet i verden er 20.

Norge har til sammenligning sju koronadødsfall per 100.000 innbyggere, Finland har åtte og Danmark har 16.

Ingen henvendelse ennå

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet sier til NTB at norske myndigheter ikke har fått noen forespørsel om bistand fra Sverige, og at eventuell bistand må skje etter spørsmål fra svenske myndigheter.

– Dersom svenske myndigheter henvender seg til Norge for bistand vil vi raskt vurdere dette. Vi har en helseberedskapsavtale med våre nordiske naboland som blant annet åpner for transportbistand og helsehjelp, herunder sykehusbehandling. Vi må vurdere vår egen kapasitet hvis vi eventuelt får en henvendelse om et konkret behov, sier hun.

Statssekretæren peker videre på at mange land har hatt og fortsatt har vesentlig høyere smittetrykk og flere på sykehus enn Norge.

– Norge har derfor ved flere anledninger bistått andre europeiske land, blant annet med utsending av helseteam til Italia i våres. Teamene består av 20–25 sykepleiere, leger og logistikk-personell. Disse kommer fra sykehus spredt rundt i hele landet, og belastningen på hvert enkelt sykehus blir dermed liten.