Det statlig selskapet Finansiel Stabilitet, som tar hånd om kollapsede banker, regnet med å overta Max Bank i løpet av helgen. Nå har den kriserammede banken fått ny frist til mandag morgen for å skaffe påkrevd kapital.Banken selv har tidligere gjort det klart at den ikke kan oppfylle finanstilsynets krav og at virksomheten må avvikles hvis den ikke klarer å skaffe ny kapital innen fristen.

Max Bank har hovedkontor i Næstved på Sjælland. Bankkundenes innskudd er sikret gjennom Indskydergarantifonden. (©NTB)