kristiansand: Nytt av året var et «konsern»-begrep som også omfatter 85-prosent-eide Gundersen & Slettebø AS i Rogaland, men konserntallene var ikke noe penere enn de for morselskapet.De fire store dagligvarekjedene styrer det meste innen sin sektor i Norge. Ringøens strategiske mottrekk har vært å knytte seg opp til merkenavnet og selskapet Spis Norge AS (tidligere Norsk Kjøttindustri AS), som utfordrer kjøttsamvirket på landsbasis. Tilknytningen ligger på to plan: En 24 prosents eierandel i Spis Norge AS gjennom Ringeøen-klanens investeringsselskap Edla AS, samt franchiseavtale om bruk av merkenavn og levering i Rogaland og Agder. Omsetningssvikten kan tyde på at utfordringen ikke er spesielt enkel.Spis Norge AS fikk for øvrig et konsernoverskudd før skatt i fjor på 3,6 millioner kroner, av en omsetning på 941 millioner.Hos Ringøen AS, hvor fjerde generasjon nå eier det meste mens tredje generasjon sitter som styreformann, var det i gjennomsnitt 133 ansatte i fjor. Året så også slutten på en gjesteopptreden av osloselskapet Buffet AS (tidligere Kjøttcentralen AS) som 35-prosent aksjonær — også det et trekk i den stadig pågående posisjoneringen innen dagligvare-Norge.