Ugla Hedvig er blant den unge trollmannslærlingen Potters kjæreste eiendeler. Etter premieren på filmen "Harry Potter og Mysteriekammeret" er etterspørselen etter snøugler tredoblet, skriver The Guardian.Noen av barna som kommer hit, vet ikke engang at disse fuglene kalles ugler. De bare vet at det er samme slags fugler som de har sett i Harry Potter-filmene, og de ønsker seg så inderlig en slik fugl selv, sier ornitologen Neil Fowler til London-avisen. Fowler arbeider på heltid med å ta seg av skadde og forkomne ugler.

Men det er ingen enkel sak å temme og pleie en ugle, det er tvert imot hardt arbeid, påpeker Fowler. Han frykter at barn som får mast seg til en slik fugl, snart vil gå lei av å mate og stelle for den, og at foreldrene derfor vil kaste ugla på dør. Men da er det allerede gått så lang tid at uglene er grundig desorienterte, og ikke lenger greier seg i frihet.

Hedvig er en snøugle, en art som trives spesielt dårlig i fangenskap og som derfor aldri bør holdes som kjæledyr. De kan få et vingespenn på opp til to meter og bli 30 år gamle, og de hører så absolutt til i det fri, sier Neil Fowler til The Guardian.