Høyesterett: Afghansk familie kunne utvises

Oslo (NTB): Hensynet til barna ble tilstrekkelig ivaretatt da en afghansk familie ble utvist til internflukt i Afghanistan, ifølge Høyesterett.

Publisert:
  • NTB
Denne artikkelen er over fire år gammel

Saken har vært viktig fordi den har betydning for en rekke barnefamilier som har søkt asyl her i landet.

Ekteparet hadde to jenter som var to og seks år da de kom til Norge i 2011. Utlendingsnemnda (UNE) kom til at det ikke var grunnlag for å innvilge asyl, og mente det ikke ville være urimelig overfor de to barna at familien skulle returneres til Kabul, som var et tryggere område enn Ghazni-provinsen der de kom fra.

Familien tok saken til Høyesterett, blant annet med begrunnelsen at norske myndigheter ikke hadde gjort en sammenligning av situasjonen for barna i Kabul og Norge. De pekte også på at den eldste jenta ikke hadde fått uttale seg i høringen, og at hun hadde helseproblemer som tilsa at familien burde fått opphold.

Høyesterett kom fredag til at vedtaket i UNE var gyldig, og at staten frifinnes. Det var imidlertid dissens. 13 av 19 dommere kom til at avslaget på asyl var gyldig.

Retten delte seg også i spørsmålet om hvor langt domstolene kan gå i å overprøve UNEs bruk av hvorvidt internflukt var å regne som «urimelig». (©NTB)

Publisert: