Tre KrF-fylkeslag stemmer mandag – følger partiledelsens råd

Tre nye fylker velger mandag utsendinger til KrF-landsmøtet. De vil alle følge partiledelsens ønske om å speile meningsmangfoldet.

KrFs fylkespartier i Buskerud, Hedmark og Finnmark møtes mandag kveld for å velge sine utsendinger til det ekstraordinære landsmøtet 2. november. Skjebnelandsmøtet skal velge hvilken politisk retning KrF skal ta.

Som første fylkesparti ut, valgte Rogaland i helgen en landsmøtedelegasjon der den «blå» fløyen dominerer, selv om en tredel på møtet støttet et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Til tross for at KrF-ledelsen er splittet om det politiske veivalget, er de enige om å være kritiske til Rogalands valgprosess.

Partiledelsen har derfor innkalt til ekstraordinært landsstyremøte kl. 16 mandag for å diskutere prosedyrene for valg av delegater til landsmøtet. Partileder Knut Arild Hareide avviser at han vil legge fram noe forslag om regningslinjer for valg av delegater til landsmøtet.

– Vi skal kun ha en samtale om gjennomføringen av fylkesårsmøtene etter ønske fra fylkesledere. Vi skal ikke legge fram noen anbefaling eller vedtak fra landsstyret, sier Hareide til VG.

Prøvevoteringer

Lederne i de tre fylkespartiene som har sine møter mandag, sier til NTB at de vil velge landsmøtedelegater som gjenspeiler meningsmangfoldet.

– Det som skjedde i Rogaland var uheldig, sier KrFs fylkesleder Oluf Maurud i Hedmark.

Han støtter selv Hareides linje om å gå inn i en regjering med Senterpartiet og Ap, men sier at også nestledernes linje om å gå inn i regjering med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet har sine tilhengere i Hedmark.

-Vi ønsker å velge landsmøtedelegater som gjenspeiler synet i fylket, sier Maurud. Hedmark sender en delegasjon på seks personer til landsmøtet.

Fylkesårsmøtene skal først ha prøvevoteringer om de ønsker å gå i regjering, deretter om hvilken side KrF skal gå til hvis det er flertall for regjeringsdeltakelse. Til slutt blir det valg av landsmøtedelegatene.

Partiledelsen til Buskerud

– Vi har tradisjon for å sende landsmøtedelegater som har posisjoner i fylkeslaget. Men jeg utelukker heller ikke at det kan komme benkeforslag på møtet, sier fylkesleder Hege Irene Fossum i Buskerud KrF.

Hun støtter selv en «blå» regjeringsdeltakelse, men vil ikke forskuttere hvordan Buskerud-delegasjonen på seks personer blir sammensatt.

– Jeg ville trodd det var flertall for «blå» side, men i det siste har jeg også fått signaler som heller mot «rødt», så jeg kan ikke forutsi resultatet, sier Fossum.

Både partileder Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad deltar på Buskerud-møtet.

Finnmark KrF velger sine fire delegater på et telefonmøte mandag kveld. Landsstyrerepresentant og leder i Vadsø KrF, Otto Strand, sier at det trolig er «rødt» flertall, men ønsker at fylkesårsmøtet velger en representativt delegasjon.

– Det som skjedde i Rogaland var uheldig. Vi i KrF har en demokratisk tradisjon om å ta behørig hensyn til mindretallet. Det ligger i vår sjel, sier Strand.

– Stå samlet

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier partiet må komme seg samlet gjennom veivalget. På spørsmål om han er bekymret for om det lar seg gjøre, svarer han:

– Jeg vil ikke bruke ordet bekymring. Men når landsmøtet nærmer seg, vil temperaturen og alvoret stige. Da er det viktig å stå samlet, sier Ropstad.

KrF-nestlederen påpeker at landsstyremøtet ikke kan bestemme hvordan fylkesårsmøtene skal ta sine valg.

En av tre deltakere på fylkesårsmøtet i Rogaland stemte for partileder Knut Arild Hareides råd om å gå inn i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men bare én av de 16 landsmøtedelegatene som ble valgt, støtter dette veivalget. Et forslag om å velge etter forholdstallsprinsippet ble stemt ned.

Kommentatorer har utropt Ropstad til den heteste kandidaten til å ta over ledervervet, dersom Hareide ikke får gjennomslag for å ta partiet til venstre.