Et forslag om å lovhjemle departementets rett til dette ble tirsdag sendt på høring. AID har allerede rett til å stanse behandlingen av asylsaker dersom de vet at asylreglene om kort tid vil bli endret til søkerens fordel. Men idet et vedtak er fattet, er det i dag kun Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som kan gi asylsøkeren en utsettelse på tvangsutsendelsen.

— Dette illustrerer at departementet i dag ikke har mulighet til å sikre at alle utlendinger som omfattes av planlagte oppmykninger i regelverket, får nyte godt av endringene, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).

Høringsfristen er satt til 8. desember i år. (©NTB)