Stortinget vedtok den nye klimakvoteloven i juni. Den pålegger kvoteplikt for CO2-utslipp for store deler av norsk industri og skal gjøre det mulig for Norge å ta del i EUs indre kvotemarked.Problemet er ifølge NHO at loven setter en klar tidsgrense for tildeling av gratiskvoter: Bedrifter med utslippskilder som er bygget etter 2001, skal ikke få en eneste gratiskvote. Det betyr at disse bedriftene må kjøpe kvoter for alle sine utslipp.

— Forskjellsbehandling av eksisterende bedrifter i Norge uten at det får noen miljømessig effekt, sier NHOs administrerende direktør Finn Bergesen jr. til Aftenposten.

— Bedrifter som har investert i ny og moderne teknologi, blir straffet ved at de blir nødt til å kjøpe kvoter. Vi mener dette strider med EØS-avtalen, legger han til.

Dermed sender Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) for første gang i historien en klage på et stortingsvedtak til EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Den nye loven er etter NHOs mening konkurransevridende både mellom norske bedrifter og mellom norske bedrifter og tilsvarende bedrifter i EU. I tillegg mener Bergesen at den nye loven vil være et effektivt hinder for nyetablering av industri i Norge. (©NTB)