— Vår tillit til Forsvaret er tynnslitt. Dette er et veldig lukket system hvor ytringsfrihet er sjelden vare, sier lederen for Pårørendegruppa for FN- og NATO-veteranene, Liv M. Stenbakk Krognes.Pårørendegruppa sender mandag et brev til leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Lodve Solholm (Frp), hvor de ber om at det legges press på forsvarssjef Sverre Diesen for at Forsvaret skal holde hva de har lovet.

«Mangelen på openheit hos Forsvaret og Forsvarsdepartementet bør bekymra oss alle. Familiane fortviler når den store legemangelen i Afghanistan kjem fram, og folk flest er mållause og føler seg ført bak lyset», heter det i brevet.

Pårørendegruppa mener også at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) ikke kan ha hatt gode rådgivere slik hun har håndtert saken om hensikten har vært å ta vare på soldatene og skape tillit i folket.

Mandag vil kontroll- og konstitusjonskomiteen få svar på sitt brev til forsvarsministeren hvor de krever en orientering om legesaken. Tirsdag møtes den for å ta stilling til veien videre. (©NTB)