Produkter for spedbarn som er tilsatt denne bakteriestammen kan derfor ikke omsettes på det norske markedet, melder Matportalen. Vurderingen er gjort på bakgrunn av en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). På oppdrag fra Mattilsynet har VKM vurdert risikoen ved bruk av LGG i morsmelkerstatning og barnemat. Rapporten er publisert på internettsidene til VKM.

VKM konkluderer med at det i dag ikke finnes tilstrekkelig data som støtter sikkerheten ved bruk av LGG i morsmelkerstatning daglig verken for produkter ment til friske spedbarn eller for morsmelkerstatning som er klassifisert som næringsmiddel til medisinske formål.

Det blir også vurdert at LGG ikke er egnet til bruk i barnemat for friske barn over ett år dersom maten skal spises flere ganger daglig.

VKM påpeker at det ikke er sett noen direkte negativ effekt ved bruk av LGG hos friske barn, men på grunn av uvisshet i forhold til langtidseffektene har de valgt å gi disse rådene.