Det er veldig urettferdig, sier brødrene Helge og Lars Tønne til Trønder-Avisa.Tidligere helseminister Tore Tønne ble meldt savnet for tre uker siden og ble funnet død samme dag som han fikk vite at Økokrim hadde tiltalt ham.

Man skal aldri frykte sannheten, selv om den kan være brutal. Vi som er brødre er selvsagt veldig subjektive i denne saken, og det kan hende vi tar feil. Men vi har sett gjentatte ganger at også Økokrim kan ta feil, sier de to brødrene.

Brødrene er svært skuffet over Økokrims opptreden, som de oppfatter som meget arrogant.

De har fått høre Tore Tønnes versjon av det som skjedde, og kjenner detaljer som ikke er blitt omtalt i mediene. Ut fra det tror ikke brødrene at Tore Tønne har gjort noe galt.

Hvis han har gjort noe ureglementert, var det i alle fall ikke bevisst. Tore var en ærlig mann, sier brødrene.

De synes det er fryktelig trist hvis Økokrims tiltale blir siste ord i denne saken.

Pressen gjorde sine overtramp. Spesielt Dagbladet, som vi føler valgte å se bort fra vesentlige fakta. Men at Økokrim også ser ut til å ha styrt unna fakta synes vi er verre å akseptere, sier Helge og Lars.

Tore Tønnes brødre sier de har fått høre brorens versjon av det som skjedde, og kjenner detaljer som ikke er blitt omtalt i mediene. Ut fra det tror ikke brødrene at Tore Tønne har gjort noe galt.