Og hvem som er fastlege for hvem kan de, ifølge Asker og Bærums Budstikke, bare unntaksvis finne ut på egen hånd. Det er nemlig taushetsbelagt informasjon. Dermed får legevakta store problemer ved for eksempel oppfølging av prøver og røntgenundersøkelser.Dette er misforstått regelverk, og man må spørre hvor grensen for taushetsplikt går. Det er personopplysningene som er taushetsbelagt, ikke hvem som behandler pasientene, sier rådgivende overlege Finn Egil Tresselt ved legevakta på Bærum Sykehus til Asker og Bærums Budstikke.

Problemet gjelder alle legevakter i Norge, og har også vært oppe til behandling ved en legevaktkonferanse.

Nå ber Tresselt helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) rydde opp i problemene.