LO-sekretær Ellen Stensrud sier at forbundets prinsipper om å behandle alle likt skal råde. Men fordi arbeidsmarkedet er meget stramt, ber nå medlemmene forbundet diskutere på nytt om det bør innføres restriksjoner på arbeidsinnvandring.LO-medlemmene frykter at flere vil ta turen til Norge for å søke arbeid når EU utvides med ti nye medlemsland i mai neste år, og at billigere arbeidskraft da kan komme til å utkonkurrere norsk arbeidskraft.

Virkeligheten er at våre medlemmer allerede i dag, altså uten at arbeidsmarkedet innenfor EØS er utvidet, har problemer. En del av våre bedrifter blir utkonkurrert av andre bedrifter som faktisk baserer seg på utnyttelse av billig arbeidskraft, sier Stensrud til NRK.