Styreformann Karl Glad sier at alle arbeidsplasser dermed er reddet, og at avtalen gir et godt grunnlag for videre drift i årene fremover.General Motors vil imidlertid ikke gå inn som eier i Raufoss. Det har heller ikke lykkes styret i Raufoss å komme frem til en avtale om eierskap med Umoe Industri.

Konkurs er unngått og bedriftens nye kapitalgrunnlag gir et veldig godt utgangspunkt for å finne en varig løsning med nye eiere, sier Glad til NTB.