Hjellegjerde har besluttet å overta virksomheten ved UAB Skandinaviski Baldai i Litauen for å sikre bedre inntjening og konkurranseevne for produktområdet Hjellegjerde kaller "Relaxers". Flyttingen av produksjon fra Sunnmøre til Litauen fører til en nedbemanning på mellom 30 og 35 årsverk ved Hove Møbler i Stordal på Sunnmøre.I en pressemelding fra Hjellegjerde antydes det at dette bare er begynnelsen på en større overflytting av møbelproduksjon til Litauen. Lønnsomheten skal også vurderes for to andre produktområder som i dag er plassert i Stordal og i Sykkylven.