KRISTIANSAND: — Olav Syltes utsagn om svindel og lureri kan bli stående. De betraktes som bevist. Sylte skal ikke betale noen erstatning, tvert i mot skal Aspiritus dekke hans advokatutgifter på 290.000 kroner.

I ikke-juridiske termer er det konklusjonen til tingrettdommer Ivar Oftedahl og meddommerne Sissel Mosby Nilsen og Øyvind Beurling. Søksmålet som Aspiritus anla mot advokat Olav Sylte da han brukte sterke ord om WGI og Aspiritus sommeren 2004, førte ikke fram. Tvert i mot må Aspiritus regne med ytterligere negativ omtale når dommen blir kjent.

Overgangen

Sakens kjerne er overgangen fra den sammenraste pyramideorganisasjonen WGI til Aspiritus, som retten betrakter som en ren videreføring av WGI. «WGI ble gitt et nytt navn,» som det bemerkes. De 400.000 WGI-medlemmene - halvparten norske - fikk valget mellom å fremme sine krav mot et tomt og dødt WGI, eller å konvertere dem til aksjer i Aspiritus. Rundt 130.000 personer skal ha valgt Aspiritus-alternativet, som av retten omtales slik: «For medlemsmassen som ble overført til Aspiritus må både selskapet og aksjene de har i selskapet fremtre som like virtuelle som de selskaper det opereres med i Stock Market Games.» (Et aksjespill på internett som inngår i Aspiritus' produktportefølje av spill og lotteri, red.anm.)

Tingretten betrakter åpenbart hele WGI/Aspiritus som et makkverk. Mange av spillproduktene er ulovlige i Norge, selskapet er registrert i et skatteparadis uten noe i nærheten av et «Brønnøysundregister», det er uklart om WGI har vært et selskap eller bare et varemerke, og helt sentral informasjon har ikke latt seg fremskaffe fra Aspiritus' side. «Beviskravet kompliseres ({hellip}) ved at deler av bakteppet ({hellip}) fremstår som et ugjennomtrengelig tåketeppe ({hellip}),» sies det i dommen. En påstått verdi av Aspiritus på 750 millioner euro (rundt 6,2 milliarder kroner) avfeies: «Det var formentlig ikke andre verdier i selskapet enn det potensialet som flyttingen av medlemsmassen i WGI representerte.»

Har ført sannhetsbevis

Alt i alt betrakter altså tingretten Olav Syltes utsagn som beviste. Ettersom han er blankt frifunnet, skal også Aspiritus betale regningen fra hans innleide advokat, Nicolai V. Skjerdal. Den er på 290.000 kroner. Hvor mye advokat Per Danielsen fakturerer Aspiritus, vites ikke.

— Jeg har ikke sett dommen, men jeg hører hva utfallet ble, og det er riktig. Dermed er jeg fornøyd, kommenterer Olav Sylte overfor Fædrelandsvennen.

— Jeg kan ikke si noe før jeg har fått lest dommen, sier Per Danielsen fra den tapende Aspiritus-siden.

FAKTA: Rettssaken

Sommeren 2004 kollapset pyramideorganisasjonen WGI.

Da medlemmene fikk tilbud om overføring til etterfølgeren Aspiritus, betegnet advokat Olav Sylte det som "svindel og lureri".

Syltes utsagn medførte at Aspiritus anla ærekrenkelsessøksmål.