Over en tredel av de 10.000 mennene døde i løpet av undersøkelsesperioden. De fleste av dem var røykere og dødsårsaken ofte hjerte— eller kreftsykdom.Men også snuserne viste seg å ha en større risiko for å forkorte livet. Forskerne mener risikoen for snuserne ligger på om lag 10 prosent mer enn for mennesker som ikke anvender tobakk i det hele tatt, skriver Uppsala Nya Tidning.

— Selv om røyking uten tvil er en mye større helsefare enn snus, gir våre resultater ingen støtte til oppfatningen om at det praktisk talt er ufarlig å bruke svensk snus, sier Ann Roosaar ved Odontologiska institusjonen ved Karolinska i Solna.

Studien begynte på midten av 70-tallet, da de fleste innvandrerne til kommunene Enköping og Håbo ble undersøkt og svarte på spørsmål om tobakks- og alkoholvaner.

Til forskjell fra tidligere studier viser denne at kreft i munnen og svelget er vanligere blant snusere, sier Roosaar. (©NTB)