En endelig beslutning om dette vil tas i september, opplyser regjeringen.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at 16- og 17- åringer får tilbud om koronavaksine, etter at alle over 18 år er fullvaksinert.

– Vi ønsker å ha mest mulig kunnskap om effekt og bivirkninger før vi vaksinerer personer under 18 år i Norge. Regjeringen vil derfor vente med en endelig beslutning av vaksinering av 16- og 17- åringer til Folkehelseinstituttet har gjort en ny vurdering i september, sier helseminister Bent Høie (H).

Tidligst i oktober

Tilbud om vaksinen vil ikke bli aktuelt før den voksne befolkningen over 18 år er vaksinert, og tilbudet kan derfor tidligst bli i begynnelsen av oktober 2021, opplyser FHI.

Det er få ungdom som har blitt alvorlig syke av koronaviruset, men det er mer smitte blant 16-17-åringer enn hos yngre ungdom og barn.

– Vaksinasjon er derfor viktig for å beskytte mot alvorlig sykdom hos dem som kan utvikle dette. I tillegg vil vaksinasjon hindre smittespredning i aldersgruppen, og kunne bidra til befolkningsimmunitet. Dette er nødvendig for å kunne lette på restriksjoner som har vært spesielt belastende for unge under pandemien, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHI i en pressemelding.

Flere land gir allerede tilbud

I alt 21 prosent av befolkningen i Norge er barn og unge under 18 år. 16–17 åringene utgjør 2,3 prosent, det vil si at det er 127.000 ungdom som er født i 2004 og 2005 her i landet.

Flere land gir tilbud om vaksinasjon til aldersgruppen 16-17-år, som for eksempel USA og Israel. Danmark har også nylig startet vaksinasjon av 16-19-åringer.

Vaksinen fra Biontech/Pfizer har vært godkjent fra 16-årsalder siden vaksinen fikk markedsføringstillatelse i desember 2020/januar 2021.