– Noen av disse undersøkelsene er tidkrevende, men vi jobber så raskt vi kan. Det er viktigere med en riktig enn med en rask avgjørelse, skriver overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) i en epost til NTB.

I forrige uke konkluderte EUs legemiddeltilsyn med at vaksinen er trygg, men norske myndigheter valgte å vente med å eventuelt ta vaksinen i bruk igjen. FHI-direktør Camilla Stoltenberg sa at det ville ta minst en uke før de konkluderer.

Aavitsland forteller at de nå arbeider langs flere akser.

Blant annet sjekker de Pasientregisteret, som dekker alle sykehusinnleggelser i Norge, for å se om det kan ha vært flere lignende tilfeller som er oversett.

– Vi samarbeider også med eksperter i blant annet blodsykdommer, immunologi og virologi for å forstå hva som er mekanismen bak denne sykdommen, og hvordan AstraZeneca-vaksinen eventuelt kan ha bidratt til hendelsene, sier han.

Flere dødsfall

Til sammen har Norge oppdaget fire tilfeller hvor personer har dødd av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. De siste dødsfallene ble kjent søndag. Pasientene har hatt lavt antall blodplater og blødninger.

– Vi undersøker forekomsten av denne tilstanden i den norske befolkningen for å undersøke om det er vanligere å bli rammet av dette i ukene etter AstraZeneca-vaksinering. Her kobler vi sammen informasjon fra Pasientregisteret som dekker alle sykehusinnleggelser og Vaksinasjonsregisteret, sier Aavitsland.

Flere andre land har rapportert om lignende tilfeller, og norske helsemyndigheter samarbeider med nordiske kollegaer, som gjør lignende undersøkelser. I tillegg kommer det informasjon gjennom Legemiddelverket og Det europeiske legemiddeltilsynet.

Flere spørsmål

Aavitsland opplyser at det er særlig tre svar de søker:

– 1. Er det virkelig økt risiko for denne tilstanden etter AstraZeneca-vaksinering? 2. Hva er i så fall årsaksmekanismen? 3. Er det i så fall noen faktorer hos pasientene (alder, kjønn, annen sykdom) som kan ha medvirket til tilstanden?

Foreløpig er det mange som har tatt første dose av vaksinen, og som lurer på hva som skjer med vaksinedose to. Dette er også et spørsmål FHI skal ta stilling til.