− På vegne av politiet vil jeg gi en uforbeholden unnskyldning. Til Viggo Kristiansen og til pårørende og etterlatte til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen. Når politiet gjør feil, skal det være evne og vilje til å lære av feilene. Det er først og fremst et ledelsesansvar, også mitt, konstaterer Benedicte Bjørnland.

Hun skriver i en pressemelding at dette er en alvorlig sak, ikke bare for politiet, men for samfunnet i sin helhet.

– Når Riksadvokaten nå konkluderer med at det ikke er grunnlag for å fremme saken mot Viggo Kristiansen på ny, er det en erkjennelse av at rettsstaten feilet. Det må vi som samfunn ta på største alvor, og politiet skal bære vår del av ansvaret, sier Bjørnland.

Politidirektøren understreker at de i dag ikke har svar på alle spørsmål i saken.

– Dersom det blir besluttet en ekstern gjennomgang, skal vi legge til rette for det. Vi skal være åpne om politiets håndtering, lyttende til reaksjonene og ha evne til å ta lærdom der det er nødvendig, avslutter Bjørnland.