Atomreaktoren på Kjeller ble avstengt natt til lørdag etter at alarmen gikk fordi radioaktivitetsnivået i kjølevannet ved forsøksreaktoren ble for høyt. Atomreaktoren på Kjeller ble avstengt natt til lørdag etter at alarmen gikk fordi radioaktivitetsnivået i kjølevannet ved forsøksreaktoren ble for høyt. Foto: Morten F. Holm / SCANPIX

Statens strålevern frykter lekkasjer på Kjeller

Fuktproblemer ved Institutt for energiteknikk (Ife) på Kjeller bekymrer Statens strålevern. Nå er Ife pålagt å undersøke grunnvannet for å eventuelt avdekke radioaktive utslipp.

Ifølge Teknisk Ukeblad har instituttet fått fuktproblemer i sitt lager av brukt kjernefysisk brensel fra Jeep 1-reaktoren. Statens strålevern frykter at dette gir muligheter for at radioaktivitet lekker ut i grunnvannet.

I det skriftlige pålegget heter det at undersøkelse av grunnen rundt stavbrønnen må skje «så fort som mulig» og at Statens strålevern må ha analyseresultatene senest 15. april.

– Dette er helt klart bekymringsfullt, sier seksjonssjef for miljø og atomsikkerhet ved Statens strålevern, Solveig Dysvik.

En svensk ekspert som Ife har leid inn, advarer også mot at lagringen av brenselet fortsetter.

I en epost som eksperten, Evert Eriksson fra Studsvik Nuclear AB, har sendt til Ife heter det blant annet at hvis fukt har trengt inn i beholderne, kan det ha forårsaket korrosjon både på kapslingen og brenselet. Eriksson foreslår derfor at brenselsbeholderne må lagres på et annet sted, eller at stavbrønnen må renoveres.

Sikkerhetssjef Ole Reistad ved Ife understreker at de ikke har noen grunn til å tro at det er noen lekkasje.

– Men med en gang det er vann til stede, må vi begynne å sjekke det som en eventualitet, sier Reistad.

Så langt har Ife analysert 26 beholdere og funnet fuktighet i tre av dem. Dermed gjenstår det om lag 70 beholdere.