Ved årsskiftet var det bare drøyt 1.400 flyktninger i norske mottak som ikke var tildelt en kommune, skriver Kommunal Rapport. Totalt var det vel 3.000 bosettingsklare i norske asylmottak ved utgangen av januar. I uke 6, som er den siste uken UDI har offentliggjort tall for, bodde det snaut 28.000 personer på norske asylmottak. Kommunene er bedt om å bosette 18.500 i år, men bosettingen kan stoppe opp hvis ikke UDI fatter vedtak raskere.

— Skal vi få til økt bosetting i 2016, er det nødvendig å ha jevn bosetting gjennom året. Da må vi ha nok flyktninger å bosette. Kommunene har økt kapasiteten, da er det viktig å bruke den slik at vi når målet for 2016, sier assisterende direktør Bjørn Holden i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til Kommunal Rapport.

I januar innvilget UDI drøyt 300 søknader. En jevn bosetting gjennom året krever minst 9.000 vedtak de første ni månedene, ifølge IMDi.

UDI har tidligere anslått at 11.000 flyktninger vil få innvilget opphold i 2016, og vist til at de i første halvdel av året vil prioritere rask saksbehandling av asylsøkere som skal ut av landet, i tråd med de politiske signalene.

Assisterende UDI-direktør Birgitte Lange sier at UDI er opptatt av å forholde seg til IMDis bekymring for bosettingstakten. (©NTB)